Jeg tilbyder inspirerende og tankevækkende WORKSHOPS til virksomheder, fagforeninger, jobcentre, skoler og uddannelsesinstitutioner samt foreninger og Netværksgrupper.

Jeg er kendt for at sætte mennesket i fokus og sprede mine budskaber med en smittende energi. Tabuer italesættes med hverdagseksempler og jeg inspirerer til at finde ’Nøglen til handling’.

Alle workshops bliver tilrettelagt, så de passer til jeres målgruppe.

Klik på fanerne nedenfor og læs mere om de enkelte workshops.

TAG FEEDBACK-KULTUR SERIØST

Workshoppen klæder deltagerne på til at skabe en sund FEEDBACK-KULTUR i hverdagen.

En sund FEEDBACK-KULTUR
=
øget effektivitet + forbedret samarbejde + styrket arbejdsglæde

Deltagerne bliver introduceret til FEEDBACK som værktøjet til styrkelse af dialogen med fokus på anerkendelse og konstruktiv feedback. Med feedback som en naturlig del af hverdagen, bliver individer og teams løftet.

FEEDBACK-KULTUR fra ‘ME’ til ’WE’ kultur
Lederen definerer rammen > Sammen skabes fælles ‘spilleregler‘ > Alle tager ejerskab

På workshoppen får deltagerne inspiration til, hvordan man tager feedback-kultur seriøst og effektivt sætter handling bag en vision og skaber en sund FEEDBACK-KULTUR. Der vil være adskillige øvelser og deltagerne vil gå fra workshoppen med en handlingsplan fyldt med hverdagseksempler, som kickstarter vejen mod en sund FEEDBACK-KULTUR.

Udgangspunktet for workshoppen er 3 parametre:
FOKUS på autenticitet
FORANDRING ved dialog
FORANKRING gennem fællesskab

Når der sættes fokus på en sund FEEDBACK-KULTUR, vil man opleve, at en åben og ærlig dialog skaber et stærkt samarbejde, der skaber mere: Glæde – Motivation – Effektivitet – Ejerskab

 

KUNSTEN AT NETVÆRKE

VærdiNetværk – en stærk relation til forskel!

Workshoppen klæder deltagerne på til at blive gode NETVÆRKERE og komme godt fra start, når de går i gang med at Netværke bevidst og professionelt.

En BEVIDST NETVÆRKER
tænker muligheder frem for begrænsninger
er synlig og har interesse for andre
Netværker sit Netværk og plejer det

Deltagerne bliver introduceret til værktøjer, som styrker dem i at Netværke – bevidst og professionelt, så de kan Netværke både privat og erhvervsmæssigt og skabe sig et stærkt VærdiNetværk.

På workshoppen får deltagerne inspiration til, hvordan man kan Netværke – professionelt og strategisk, lære at tage kontakt til andre mennesker, small talke, vidensdele og fortælle om sig selv på en interessant måde, der får andre til at lytte. Der vil være adskillige øvelser og deltagerne vil gå fra workshoppen med en handlingsplan, som kickstarter vejen mod de stærkeste relationer.

Udgangspunktet for workshoppen er 3 parametre:
FOKUS på autenticitet
FORANDRING ved dialog
FORANKRING gennem fællesskab

 Når man sætter fokus på at NETVÆRKE, oplever man, at en åben og ærlig dialog skaber de stærkeste relationer og man får øjnene op for, hvorfor et VærdiNetværk er en vigtig brik i hverdagen.

Med en åben og ærlig dialog opnås de stærkeste relationer og den vigtigste vidensdeling.

 

TØR DU VÆRE DIG?

Når uperfekt er perfekt!

Workshoppen klæder deltagerne på til at lære sig selv bedre at kende og få fornyet energi, så de kan leve et autentisk liv fra hjertet.

selvværd + selvtillid = selvkærlighed

Deltagerne bliver introduceret til værktøjer, som giver dem modet til at sige til og fra, så de kan styrke deres selvværd og selvtillid og finde modet til at til at være sig selv.

På workshoppen får deltagerne inspiration til, hvordan man kan ændre sit mindset, og komme ud af sin comfort zone, finde ind til kernen, se sig selv i spejlet, blive sig selv bevidst og have modet til at leve et autentisk liv fra hjertet. Der vil være adskillige øvelser og deltagerne vil gå fra workshoppen med en styrket selvopfattelse, så de kan sætte handling bag ordene – at styrke selvkærligheden, så de kan bevare sig selv.

Udgangspunktet for workshoppen er 3 parametre:
FOKUS
på selvværd
FORANDRING ved selvtillid
FORANKRING gennem selvkærlighed

Når man sætter fokus på sig selv og fornyr sit mindset, oplever man, at det autentiske jeg giver troen på og viser vejen til selvkærlighed og lykke.

 

HVERDAGSSUCCES
– når idé, tro og mod bliver til handling

STÆRKE RELATIONER FRA STUDIESTART

Workshoppen klæder de studerende på til at komme godt fra studiestart ved at styrke sammenholdet, skabe stærke relationer, så de kan falde godt til på det nye studium.

En STUDIEKLAR PERSON
har modet til at være sig selv
er oprigtigt interesseret i andre
bidrager til fællesskabet

Deltagerne bliver introduceret til værktøjer, som styrker dem i have modet til at være dem selv, så de kan bidrage til fællesskabet, styrke deres relationer og skabe en sund FÆLLESSKABSKULTUR.

På workshoppen får deltagerne inspiration til, hvordan man skaber stærke relationer, når man har modet til at være sig selv og møde andre i en åben og ærlig dialog. Der vil være adskillige øvelser og de studerende vil gå fra workshoppen med inspiration til, hvordan man opbygger stærke relationer, så man falder godt til på sit nye studium.

Udgangspunktet for workshoppen er 3 parametre:
FOKUS på autenticitet
FORANDRING ved dialog
FORANKRING gennem fællesskab

Når man sætter fokus på at være sig selv, oplever man, at en åben og ærlig dialog skaber stærke relationer og et solidt fællesskab.

 

Tillid, tryghed og troværdighed skaber
en sund FÆLLESSKABSKULTUR.

 

BLIV KARRIEREKLAR

Workshoppen klæder deltagerne på til at kunne NETVÆRKE sig til deres drømmekarriere.

En KARRIEREKLAR NETVÆRKER
er sig selv
tænker muligheder frem for begrænsninger
er synlig og viser interesse for andre

Deltagerne bliver introduceret til værktøjer, som styrker dem i at gøre drømme til virkelighed, så de bevidst kan sætte gang i deres karriere, når de er færdig på studiet og skal ud i erhvervslivet.

På workshoppen får deltagerne inspiration til, hvordan man effektivt sætter handling bag en vision om at skabe en drømmekarriere med personlige branding og opbygning og brug af netværk. Der vil være adskillige øvelser og deltagerne vil gå fra workshoppen med en handlingsplan, som kickstarter vejen mod drømmekarrieren.

Udgangspunktet for workshoppen er 3 parametre:
FOKUS på autenticitet
FORANDRING ved dialog
FORANKRING gennem fællesskab

Når man sætter fokus på at NETVÆRKE, oplever man, at en åben og ærlig dialog skaber relationer og et stærkt Netværk.

 

Jo mere man giver, jo mere får man igen!

 

FRA JOBSØGENDE TIL MULIGHEDSSØGENDE

Workshoppen klæder deltagerne på til at blive MULIGHEDSSØGENDE og prioritere tid til at sætte handling bag at få drømmejobbet.

En MULIGHEDSSØGENDE
er autentisk
tænker muligheder frem for begrænsninger
inddrager sit Netværk

Deltagerne bliver introduceret til værktøjer, som styrker dem i at ændre adfærd og tænke muligheder frem for begrænsninger, så de har den nødvendige energi til at booste jobsøgningsprocessen mod drømmejobbet.

På workshoppen får deltagerne inspiration til, hvordan man kan ændre sit mindset, og komme ud af sin comfort zone og sætte handling bag sine ord. Der vil være adskillige øvelser og deltagerne vil gå fra workshoppen med en handlingsplan, som kickstarter vejen mod drømmejobbet.

Udgangspunktet for workshoppen er 3 parametre:
FOKUS på autenticitet
FORANDRING ved dialog
FORANKRING gennem fællesskab

Når man sætter fokus på sig selv og sit mindset, oplever man, at det autentiske jeg giver troen på og viser vejen til drømmejobbet.

 

HVERDAGSSUCCES
– når idé, tro og mod bliver til handling

 

TØR DU UDLEVE DIN IVÆRKSÆTTERDRØM

Workshoppen klæder dig på til at blive en succesfuld IVÆRKSÆTTER, så du kan komme godt fra start, når du skal udleve din drøm.

 

En SUCCCESFULD IVÆRKSÆTTER
er passioneret, energisk og har højt drive
tænker muligheder frem for begrænsninger
Netværker sit Netværk og plejer det

Du bliver introduceret til værktøjer, som giver dig modet til at udleve din drøm som iværksætter, så du tænke muligheder frem for begrænsning og skabe dig et stærkt VærdiNetværk, som du kan udveksle idéer, erfaring og hjælp med.

På workshoppen får du inspiration til, hvordan du kan finde dine unikke detaljer frem, sætte mål og følge op på målene og fortælle dine historie på en interessant måde, således at du kan opbygge en stærk forretning. Der vil være adskillige øvelser og du vil gå fra workshoppen med et ændret mindset, og en handlingsplan der giver dig modet til troværdig og personlig branding, der kickstarter vejen mod din iværksætterdrøm.

Udgangspunktet for workshoppen er 3 parametre:
FOKUS på inspiration
FORANDRING ved motivation
FORANKRING gennem handling

Når du fokuserer, vil du opleve, at du har styrken til at gøre din drøm til virkelighed og skabe et VærdiNetværk, der hjælper dig på din vej.

 

Hvis der virkelig er noget du gerne vil opnå,
er du nødt til at sætte 123% FOKUS på det!

 

YES – lad os tage en snak om workshop der passer til jeres målgruppe.

Kontakt mig

5 + 10 =