ordbog-networkingekspert-carina-heckscher-heidiart

Ordbog

Her på siden, i Carinas bøger og til hendes foredrag vil du støde på en række nye Netværksrelaterede begreber og ord.

Her giver vi en kort introduktion til de begreber og ord, Carina arbejder med.

Bemærk: I alt Carinas skrevne materiale er ordene ‘Netværk’, ‘Networking’ og ‘Muligheder’ skrevet med stort – et bevidst sprogligt valg som skal give læseren et ekstra fokus på kernebegreberne.

 

Begreber og ord:

Popcorn/popcornsmaskinen

En metafor for Carinas hoved og idéer. Carina er som en popcornmaskine – idéerne popper op i hovedet på hende hele tiden som popcorn.

Heldig med vilje

Et udtryk for bevidst at gøre noget for at blive heldig. Ifølge Carina, kan man blive ’heldig med vilje’ gennem Bevidst Networking. Hvis man strøer frø, udvider sit Netværk, plejer sit Netværk og Netværker sit Netværk, kan man således blive heldig med vilje.

Turde-Turde

Et begreb for, om man tør at turde agere eller tænke på en bestemt måde. Carina bruger begrebet i forbindelse med det at turde-turde bryde med janteloven, være unik og at tænke i Muligheder fremfor begrænsninger.

MulighedernesUnivers

Carinas udtryk for, at man har bestemt sig for – eller at man tør – leve i et mentalt univers, hvor man ser Muligheder fremfor begrænsninger – at man ser glasset som værende halvt fuldt i stedet for halvt tomt.

Janteland

En modsætning til MulighedernesUnivers er Janteland, hvor janteloven, begrænsninger,  og blokeringer, præger ens mentale univers.

Konkollegaer

Et udtryk, som oftest bruges af freelancere i stedet for ’konkurrenter’, idet man bruger hinanden som kollegaer, deler erfaringer og hjælper hinanden i stedet for at modarbejde og holde ting hemmelige for hinanden.

Elevatortale

Et udtryk, brugt i forbindelse med karriere, fremtid og jobsøgning. En elevatortale er en kort præsentation af én selv, ens kompetencer og ens ambitioner. Hvis man forestiller sig, at man står i en elevator sammen med én eller flere personer – hvor meget kan man da nå at fortælle, og hvad er det vigtigste at få med, således at man vil blive husket?

Pay-it-forward princippet

Idéen om, at man skal ’give noget på forskud’ så kommer der desto mere igen senere, og ’at jo mere man giver, jo mere får man igen’. Netværkstankegangen bygger på Pay-it-forward princippet.

Comfort zone

Et engelsk udtryk for en mental tilstand, hvor man ’bevæger sig’ og agerer på sædvanlig vis, uden at ændre handlemønster eller tage chancer, men i stedet føler sig tryg ved at være eller gøre det vante.

Top of mind

Oprindeligt et marketing-begreb brugt til at beskrive, at et brand/navn/mærke er det første en person tænker på i forbindelse med en bestemt branche eller et bestemt produkt. Altså dét at ligge øverst i forbrugernes bevidsthed. I dag bruges udtrykket også i forbindelse med personlig branding, dvs. dét at markedsføre sig selv og dermed ligge først i arbejdsgivere, rekrutteringsfolk og sit Netværks bevidsthed.

Mindset

Et engelsk udtryk, der refererer til en karakteristisk mental indstilling, som afgør, hvordan man opfatter, fortolker og reagerer på situationer. En form for tankegang eller overbevisning.

Small-talk

Et engelsk udtryk, der refererer til en samtale uden dybere indhold. Det kan f.eks. være om vejret eller høflige spørgsmål vedrørende job eller familie. På overfladen kan small-talk virke overfladisk men er i praksis vigtigt i forhold til sociale sammenhænge.

Mingle

Et engelsk udtryk om dét at bevæge sig rundt blandt mennesker og småsnakke med folk ved et selskabeligt arrangement. At cirkulere og blande sig med folk samt deltage i forskellige samtaler og grupper.

1-2-3 i gang

Carinas mantra om, at det oftest tager længere tid at bekymre sig eller tænke over, om man skal springe ud i noget, handle på noget eller agere på en bestemt måde frem for blot at springe ud i det og gøre det. Derfor siger hun: 1-2-3 i gang!

Idé – Tro – Mod

Carinas overbevisning om, at de fleste har idéen til et projekt eller en handling af en art, at mange også har troen på det, men at det ofte er modet til at agere på det, der mangler. Det handler således om både at have idéen til noget, troen på det samt modet til så også at handle derefter.


illustration af: heidiart.dk

networking-bog
Networking er ikke vanskeligt, når man har fået lidt idéer til, hvordan man kommer i gang og har prøvet det i praksis.

Læs mere og køb bogen her

Gennem 1 år fulgte Charlotte Lo mig til foredrag, møder og fundet inspiration i min bog ‘Networking – En del af min hverdag’.

Udfra al inspirationen har Charlotte Lo skrevet sangen hvor man følger en dag i mit liv.

Lyt med og find inspiration til hvordan du kan blive endnu mere bevidst om hvordan Networking kan være vejen til SUCCES for dig.

Sangen blev lanceret den 12.12.12 ved SUCCESens ÅrsfestVilvorde Kursuscenter

Kontakt mig

2 + 4 =

favicon-icheck-t Når dine medarbejdere er gode til at tale med kollegaer i andre afdelinger, kan der opstå synergier og tværfaglige samarbejder.
favicon-icheck-t Hvis dine medarbejdere mingler til receptioner, er de ambassadører for virksomheden og deres engagement kan resultere i nye samarbejder og kunder.
favicon-icheck-t Er dine medarbejdere aktive i faglige Netværk, kan de skaffe ny viden og de helt rigtige nye medarbejdere til virksomheden.