Kunsten at small talke

– Sådan blir’ du den skarpeste receptionsløve privat og på jobbet!

Foredraget giver deltagerne inspiration og motivation til at springe ud af comfort zonen og nyde at gå til reception, få et større udbytte af Networking og repræsentere virksomheden bredere.

 

1 ud af 10 elsker at gå til reception og møde nye, 9 ud af 10 bruger mere tid på at tænke på hvornår de kan tillade sig at gå igen.

Et af mine store spørgsmål er HVORFOR den store forskel? 

Tænk på den store forskel på virksomhedens bundlinje hvis 9 ud af 10 er forberedt og trænet i at gå til reception og andre sociale sammenhænge, hvor de ikke står med dem de kender, men rent faktisk (når det også er i arbejdstiden) er virksomhedens bedste ambassadør.

Mennesker der føler sig trygge performer bedre – med inspiration fra hverdagseksempler til hvordan jeg og andre takler deres comfort zone giver det deltagerne mulighed for at finde frem til, hvordan de selv kan se mulighederne i at lære kollegerne og andre bedre at kende.

For mig er Networking en stor ‘voksenlegeplads’ og med energi og humor piller vi Networking-begrebet ned fra piedestalen. Deltagerne vil blive motiveret til at gå til reception og andre sociale sammenhænge med mindset til at se muligheder og sætte succeskriterier op for deres deltagelse, så der dermed kan måles på succes – både på den personlige og virksomhedens bundlinje.

Deltagerne vil også afprøve mine populære Small talk kort, hvor de hurtigt vil opleve ‘hvor let’ small talk er, hvis alle har samme mindset på nysgerrighed og åbenhed overfor ny viden om andre.

Small talk er for mange anset som uoverskueligt, ligegyldigt og intetsigende, men det er en kendsgerning, at dem der forstår vigtigheden i at small talke også kommer til ‘The Big Talk’ og bliver ‘Heldige med vilje’.

 

Vigtige pointer: 

  • Medarbejdere der dyrker Netværk forbedrer virksomhedens bundlinje, arbejdsklima og profil.
  • Når vi mennesker møder andre mennesker skaber vi relationer.
  • Jo bedre vi kender hinanden des mere troværdige bliver vi overfor hinanden og hjælper hinanden. Dette være sig imellem kolleger og til, at hjælpe med at sælge virksomhedens produkter.
  • Benyt ALLE medarbejdere til at være de bedste ambassadører, det øger virksomheds potentialet – både hvad angår brandværdi og bundlinje.
  • Virksomheder der tager ansvar for åben Netværkskultur har større arbejdsglæde.
  • Medarbejdere der tør fejle (og øve sig), tør også skabe en succes.

Træn small talk og opnå receptionsglæde og Netværkslivsstil

 

fortid-nutid-fremtid

Foredraget henvender sig både til ledelse, medarbejdere og kundeevents.

 

 

 For mere information, se Honorar 

eller Kontakt mig i dag!

PRINT foredragsbeskrivelse
– Klik på billedet så åbner en PDF.

foredrag-kunsten-at-small-talke-carina-heckscher-networkingekspert

Kontakt mig

1 + 10 =

Som koordinator hos MBK har jeg i mit daglige arbejde tæt kontakt til mange foredragsholdere og undervisere – men meget få af disse har gjort så stort et indtryk på mig som Carina.

Jeg havde fornøjelsen at booke Carina til foredraget “Kunst at smalltalke” ved en stor event i august 2015, og det var en kæmpe succes for vores gæster. Carinas foredrag fik en flot evaluering på hele 4,24 (på en skala fra til 1 til 5 – hvor 5 er bedst). Deltagerne var meget begejstret for foredraget og fik glimrende tilbagemeldinger. 

Carina er har en fantastisk formidlingsevne – kombineret med et stort og meget behageligt servicegen. Det er derfor med fornøjelse jeg kan anbefale Carina!

Bjørn Brenneke

Koordinator, MBK

favicon-icheck-t Når dine medarbejdere er gode til at tale med kollegaer i andre afdelinger, kan der opstå synergier og tværfaglige samarbejder.
favicon-icheck-t Hvis dine medarbejdere mingler til receptioner, er de ambassadører for virksomheden og deres engagement kan resultere i nye samarbejder og kunder.
favicon-icheck-t Er dine medarbejdere aktive i faglige Netværk, kan de skaffe ny viden og de helt rigtige nye medarbejdere til virksomheden.