Jeg tilbyder inspirerende og tankevækkende FOREDRAG og WORKSHOPS til virksomheder, fagforeninger, jobcentre, skoler og uddannelsesinstitutioner samt foreninger og Netværksgrupper.

Jeg er kendt for at sætte mennesket i fokus og sprede mine budskaber med en smittende energi. Tabuer italesættes med hverdagseksempler og jeg inspirerer til at finde Nøglen til handling.

Favoritemnerne og inspirationssteder er mange og mine kunder byder også ind med emner og steder. Jeg inspirerer overalt og også ombord på busser, når mine kunder bevæger sig rundt i landet.

Alle foredrag, workshops og forløb bliver tilrettelagt så de passer til jeres målgruppe og tidsramme.

YES – lad os tage en snak om foredrag der passer til målgruppen og formålet for arrangementet.

14 + 11 =

FÆLLESSKAB der spiller hinanden bedre

– også på afstand

 

FOREDRAG – varighed 1 time
Med udgangspunkt i jeres udfordringer, vil jeg dele mine erfaringer og give inspiration til, hvordan hver enkelt medarbejder, der arbejder hjemmefra, kan være med til at skabe arbejdsglæde og fællesskab – også på afstand.

Undervejs vil polls blive anvendt for at sikre optimal engagement fra medarbejderne, fordi de løbende mærker pulsen og stemningen fra de andre deltagere (på samme måde som ved håndsoprækning i en sal).

WORKSHOP – varighed 2-3 timer
Med udgangspunkt i emner der er aftalt på forhånd, vil jeg guide deltagerne til at italesætte, hvad der giver hver enkelt glæde i arbejdsdagen, hvordan de kan lære af hinanden og skabe et stærkere fællesskab – også på afstand.

Workshoppen vil være en blanding af mine erfaringer, som inspiration til individuelle refleksioner og samtaler i grupper/break out rooms. Opsamling vil foregå i plenum, hvor deltagerne deler deres læring og en plan for fremtidige tiltag. Polls vil også være en del af workshoppen.

MEDARBEJDERDAG – varighed 4-8 timer

Værktøjer
Emner/spørgsmål til gruppesamtaler vil tage udgangspunkt i jeres udfordringer, og vil på forhånd blive aftalt med jeres ansvarlige for arrangementet. Spørgsmålskort, jeg har produceret, om arbejdsglæde og styrket samarbejde eller tilsvarende spørgsmål tilpasset jer, vil blive anvendt (se evt. eks. på spørgsmålene på www.icheck.dk/virksomhed-spoergsmaalskort-der-goer-forskellen-oversigt-icheck.pdf).

Deltagerfeedback
Deltagerfeedback fra refleksioner, samtaler, plan for tiltag og polls vil blive samlet i en tilbagemelding, således at I har dokumentation og dermed får størst mulig værdi af tilbagemeldingerne.

Forberedelse
Forberedelse vil være baseret på en snak med jeres ansvarlige for arrangementet, så jeg på forhånd kender til de udfordringer, som I og jeres kollegaer ser som de vigtigste at få italesat i forhold til at arbejde hjemmefra og stadig føle sig som en del af fællesskabet.

Carina Heckscher er forfatter til bogen ‘FÆLLESSKAB der spiller hinanden bedre!

TAG FEEDBACK-KULTUR SERIØST

Klæd deltagerne på til at skabe en sund FEEDBACK-KULTUR i hverdagen.

En sund FEEDBACK-KULTUR
=
øget effektivitet + forbedret samarbejde + styrket arbejdsglæde

Deltagerne bliver introduceret til FEEDBACK som værktøjet til styrkelse af dialogen med fokus på anerkendelse og konstruktiv feedback. Med feedback som en naturlig del af hverdagen, bliver individer og teams løftet.

FEEDBACK-KULTUR fra ‘ME’ til ’WE’ kultur
Lederen definerer rammen > Sammen skabes fælles ‘spilleregler‘ > Alle tager ejerskab

Deltagerne får inspiration til, hvordan man tager feedback-kultur seriøst og effektivt sætter handling bag en vision og skaber en sund FEEDBACK-KULTUR.

På en workshop vil der være adskillige øvelser og deltagerne vil gå derfra med en handlingsplan fyldt med hverdagseksempler, som kickstarter vejen mod en sund FEEDBACK-KULTUR.

Udgangspunktet er 3 parametre:
FOKUS på autenticitet
FORANDRING ved dialog
FORANKRING gennem fællesskab

Når der sættes fokus på en sund FEEDBACK-KULTUR, vil man opleve, at en åben og ærlig dialog skaber et stærkt samarbejde, der skaber mere: Glæde – Motivation – Effektivitet – Ejerskab


 

Carina Heckscher er forfatter til bogen Konstruktiv FEEDBACK-KULTURkommunikation der spiller hinanden bedre!

 

Spørgsmålskort til at reflektere og sætte samtalen igang med fokus på en sund feedback-kultur.

TØR DU VÆRE DIG?

Når uperfekt er perfekt!

Klæd deltagerne på til at lære sig selv bedre at kende og få fornyet energi, så de kan leve et autentisk liv fra hjertet.

selvværd + selvtillid = selvkærlighed

Deltagerne bliver introduceret til værktøjer, som giver dem modet til at sige til og fra, så de kan styrke deres selvværd og selvtillid og finde modet til at til at være sig selv.

Deltagerne inspiration til, hvordan man kan ændre sit mindset, og komme ud af sin comfort zone, finde ind til kernen, se sig selv i spejlet, blive sig selv bevidst og have modet til at leve et autentisk liv fra hjertet.

På en workshop vil der være adskillige øvelser og deltagerne vil gå derfra med en styrket selvopfattelse, så de kan sætte handling bag ordene – at styrke selvkærligheden, så de kan bevare sig selv.

Udgangspunktet er 3 parametre:
FOKUS
på selvværd
FORANDRING ved selvtillid
FORANKRING gennem selvkærlighed

Når man sætter fokus på sig selv og fornyr sit mindset, oplever man, at det autentiske jeg giver troen på og viser vejen til selvkærlighed og lykke.

 

HVERDAGSSUCCES
– når idé, tro og mod bliver til handling


 

Carina Heckscher er forfatter til bøgerne ‘Tør du være DIG?’ og ‘123%livsMOD – Når livet leves fra hjertet!’

 

Spørgsmålskort til at reflektere og skabe fokus på selvkærlighed.

Alle foredrag og workshops tilpasses målgruppen. Relationsopbygning er vigtig både i faciliterede erhvervsnetværk men også når man er studerende, jobsøgende og på jobbet eller hvis man vil skifte job.


 

KUNSTEN AT NETVÆRKE

VærdiNetværk – en stærk relation til forskel!

Klæd deltagerne på til at blive gode NETVÆRKERE og komme godt fra start, når de går i gang med at Netværke bevidst og professionelt.

En BEVIDST NETVÆRKER
tænker muligheder frem for begrænsninger
er synlig og har interesse for andre
Netværker sit Netværk og plejer det

Deltagerne bliver introduceret til værktøjer, som styrker dem i at Netværke – bevidst og professionelt, så de kan Netværke både privat og erhvervsmæssigt og skabe sig et stærkt VærdiNetværk.

Deltagerne får inspiration til, hvordan man kan Netværke – professionelt og strategisk, lære at tage kontakt til andre mennesker, small talke, vidensdele og fortælle om sig selv på en interessant måde, der får andre til at lytte.

På en workshop vil der være adskillige øvelser og deltagerne vil gå derfra med en handlingsplan, som kickstarter vejen mod de stærkeste relationer.

Udgangspunktet er 3 parametre:
FOKUS på autenticitet
FORANDRING ved dialog
FORANKRING gennem fællesskab

 Når man sætter fokus på at NETVÆRKE, oplever man, at en åben og ærlig dialog skaber de stærkeste relationer og man får øjnene op for, hvorfor et VærdiNetværk er en vigtig brik i hverdagen.

Med en åben og ærlig dialog opnås de stærkeste relationer og den vigtigste vidensdeling.

 


 

BLIV KARRIEREKLAR

Klæd deltagerne på til at kunne NETVÆRKE sig til deres drømmekarriere.

En KARRIEREKLAR NETVÆRKER
er sig selv
tænker muligheder frem for begrænsninger
er synlig og viser interesse for andre

 


 

STÆRKE RELATIONER FRA STUDIESTART

Workshoppen klæder de studerende på til at komme godt fra studiestart ved at styrke sammenholdet, skabe stærke relationer, så de kan falde godt til på det nye studium.

En STUDIEKLAR PERSON
har modet til at være sig selv
er oprigtigt interesseret i andre
bidrager til fællesskabet

 


 

Carina Heckscher er forfatter til bøgerne ‘VærdiNetværk’ og ‘Networking – en del af min hverdag’


 

Spørgsmålskort til egenrefleksion og til at facilitere Netværksmøder

TØR DU UDLEVE DIN IVÆRKSÆTTERDRØM

Bliv klædt på til at blive en succesfuld IVÆRKSÆTTER, så du kan komme godt fra start, når du skal udleve din drøm.

 

En SUCCCESFULD IVÆRKSÆTTER
er passioneret, energisk og har højt drive
tænker muligheder frem for begrænsninger
Netværker sit Netværk og plejer det

Du bliver introduceret til værktøjer, som giver dig modet til at udleve din drøm som iværksætter, så du tænke muligheder frem for begrænsning og skabe dig et stærkt VærdiNetværk, som du kan udveksle idéer, erfaring og hjælp med.

Du får inspiration til, hvordan du kan finde dine unikke detaljer frem, sætte mål og følge op på målene og fortælle dine historie på en interessant måde, således at du kan opbygge en stærk forretning. Der vil være adskillige øvelser og du vil gå fra workshoppen med et ændret mindset, og en handlingsplan der giver dig modet til troværdig og personlig branding, der kickstarter vejen mod din iværksætterdrøm.

Udgangspunktet er 3 parametre:
FOKUS på inspiration
FORANDRING ved motivation
FORANKRING gennem handling

Når du fokuserer, vil du opleve, at du har styrken til at gøre din drøm til virkelighed og skabe et VærdiNetværk, der hjælper dig på din vej.

 

Hvis der virkelig er noget du gerne vil opnå,
er du nødt til at sætte 123% FOKUS på det!

 


 

Carina Heckscher er forfatter til bogen ‘123 erfaringer serveret på et sølvfad fra mine første 10 år som iværksætter’

Spørgsmålskort til at reflektere og skabe fokus de mange spørgsmål om Iværksætteri – Fra drøm til virkelighed.

FRA JOBSØGENDE TIL MULIGHEDSSØGENDE

Klæd deltagerne på til at blive MULIGHEDSSØGENDE og prioritere tid til at sætte handling bag at få drømmejobbet.

En MULIGHEDSSØGENDE
er autentisk
tænker muligheder frem for begrænsninger
inddrager sit Netværk

Deltagerne bliver introduceret til værktøjer, som styrker dem i at ændre adfærd og tænke muligheder frem for begrænsninger, så de har den nødvendige energi til at booste jobsøgningsprocessen mod drømmejobbet.

Deltagerne får inspiration til, hvordan man kan ændre sit mindset, og komme ud af sin comfort zone og sætte handling bag sine ord. Der vil være adskillige øvelser og deltagerne vil gå derfra med en handlingsplan, som kickstarter vejen mod drømmejobbet.

Udgangspunktet er 3 parametre:
FOKUS på autenticitet
FORANDRING ved dialog
FORANKRING gennem fællesskab

Når man sætter fokus på sig selv og sit mindset, oplever man, at det autentiske jeg giver troen på og viser vejen til drømmejobbet.

 

HVERDAGSSUCCES
– når idé, tro og mod bliver til handling


 

Der kan også laves et længere forløb hvor deltagerne arbejder endnu mere med deres mindset, personlige branding og Networking så de får deres egen handlingsplan hvor der undervejs følges op.

Carina Heckscher har en baggrund som fotograf og grafiker og de kompetencer kan ligeledes sættes i spil så deltagerne kan få taget nyt foto og lavet layout til CV og ansøgning.

 


 

Carina Heckscher er forfatter til bogen ‘Jobsøgende vs. MULIGHEDSSØGENDE – Inspiration til Mindset, Personlig branding og Networking’

 

 

Spørgsmålskort til at reflektere og skabe fokus de mange spørgsmål om Jobsøgningsglæde og Jobsamtale.

MEDARBEJDERDAG MED FOKUS PÅ
GLÆDE & FÆLLESSKABS-KULTUR

 

TAG FÆLLESSKABS-KULTUR SERIØST
‘Glæde & Fællesskab’ fortjener at blive en del af hverdagsrutinen, der løfter jer som individ og team. I sidste ende skabes en sund FÆLLESSKABS-KULTUR med styrket arbejdsglæde, forbedret arbejdsflow, stærkere relationer og en styrket bundlinje – både personligt og i virksomheden.

 

Målsætning for dagen:
At gøre ‘Glæde & Fællesskab’ til en hverdagsrutine og der giver en forbedret FÆLLESSKABS-KULTUR.

 

FÆLLESSKABS-KULTUR fra ‘ME’ til ’WE’ kultur!
Vi (Carina & arrangør) sætter rammen for dagen > sammen skabes fælles ‘spilleregler‘ > alle bliver engagerede og tager ejerskab over dagen.

 

En dag der bygger på at få mere glæde og fællesskab igennem:
– styrket relationerne på tværs af afdelingerne
– indblik i hinandens arbejde
– mere arbejdsglæde

 

Carina arbejder udfra de 3 F’er
FOKUS på autenticitet
FORANDRING ved dialog
FORANKRING gennem fællesskab

 

Udarbejdelses af drejebog, program med indhold/foredrag/inspiration/øvelser og spørgsmål til dagen.
Afvikling af dagen både som konferencier & foredragsholder.

 


 

Carina Heckscher er forfatter til bøgerne ‘FÆLLESSKAB der spiller hinanden bedre!’ og ‘Bevidst KOMMUNIKATION der spiller hinanden bedre!’


 

Spørgsmålskort til egenrefleksion og til at skabe rammen for at italesætte samtaler om at styrke samarbejdet og arbejdsglæden.